Ansatte

Daglig leder Rune Hoff Johannessen

Rune Hoff Johannessen

Stilling: Daglig leder
920 87 248

Kjøkken

Hanne Thorstein Gjerdrum

Stilling: Kokk
930 86 375
hanne@solvangbarnehage.no

Liten base

Heidi Hoff Johannessen

Stilling: Pedagogisk leder
928 58 711
heidi@solvangbarnehage.no

Baseleder på Liten base

Supattra Noowong

Stilling: Pedagogisk leder

Kristine Mogen

Stilling: Pedagogisk leder

Rangdi Moen Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ellen Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Merete Gjone Møller

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vibeke Ingebretsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Verneombud i barnehagen

Thomas Gundersen

Stilling: Assistent

Loryvel Marandi son

Stilling: Assistent

Anne Marie Hvatum Berg

Stilling: Assistent
971 36 436
mapaberg@hotmail.com

Samarbeidsutvalget

Espen Harborg Van Rijnbach

Stilling: Assistent

Heine Heier Pedersen

Stilling: Lærling

Måne

Heidi Elisabeth Berg

Stilling: Pedagogisk leder
911 73 997
heidielisabeth@solvangbarnehage.no

June-Elisabeth Kristiansen

Stilling: Pedagogisk leder

Lisbeth Bårli

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina Gjekstad

Stilling: Assistent

Hanna Mathisen

Stilling: Assistent

Marianne Bredal

Stilling: Assistent

Mette Lundh Olsen

Stilling: Assistent

Sol

Åse Bjerkely Volden

Stilling: Pedagogisk leder
924 26 667
aase@solvangbarnehage.no

Samarbeidsutvalget

Anita Volden

Stilling: Pedagogisk leder

Lise Merete Grannæs

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Trine Fuglaas Nilssen

Stilling: Assistent

Joyce Andrea Ringdal

Stilling: Assistent

Inger Rove

Stilling: Assistent

Melika Koco

Stilling: Annet

Sophus

Solfrid Sundet Karlsen

Stilling: Assisterende styrer
906 91 184
sophus@solvangbarnehage.no

Leder av samarbeidsutvalget., veileder, masterstudent

Spes. ped

Kristine Nordhagen

Stilling: Støttepedagog
959 82 787
kristine@solvangbarnehage.no

Solfrid Sundet Karlsen

Stilling: Assisterende styrer
906 91 184
sophus@solvangbarnehage.no

Leder av samarbeidsutvalget., veileder, masterstudent

Mette Frydenberg

Stilling: Assistent

Lisbeth Bårli

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vikarer i Solvang barnehage

Lars Jacob Barra

Stilling: Vikar

Andre ansatte

Rune Hoff Johannessen

Stilling: Styrer
920 87 248
solvangbarnehage@sfjbb.net