Ukeplan for uke 33 og 34 på Sol

Her er planen for de to første ukene av det nye barnehageåret.