Ukeplan for 37 og 38 på Sol

Her kan du lese hva som skjer på Sol i uke 37 og 38