Ukeplan for 47 og 48 på Sol

Her kan du lese om hva som skjer på Sol i uke 47 og 48.