Ukeplanen for uke 1 og uke 2 på Sol

Her kan du lese om hva som skjer på Sol i årets to første uker.