Ukeplan for uke 7 og 8 på Liten base

Her kan dere lese ukeplanen for de to neste ukene. For å se hvilke prosjektaktiviteter som vi har gjennomført, må dere se på oppslagtavla i byggerommet. Der henger det mange dokumentasjoner. Følg med, for det kommer stadig nye.