Ukeplan for uke 12 på Liten base

Her kan du se hvilke aktiviteter vi skal gjøre i uke 12.