Ukeplan for Liten base

Ukeplanen for uke 15 og 16