Vi gjør oss klare til nytt barnehageår!

Personalet har i to dager jobbet med å forberede barnehagen til nytt år.

Torsdag og fredag denne uken har hele personalet i Solvang barnehage jobbet med å bli klare til nytt barenhageår. Vi har hatt faglige diskusjoner, refleksjoner om hva nytt barnehageår innebærer for store og små og vi har jobbet praktisk på basene. Ser dere noen forandringer? På mandag åpner vi på nytt opp for gamle og nye barn, og vi gleder oss stort!