ukeplan for uke 41 og 42

Her kan du se hva som skal skje i de to neste ukene på Liten base.