Barnehagen er stengt!

I forbindelse med Regjeringens tiltak mot coronaviruset, med stenging av alle landets barnehager og skoler, holder Solvang barnehage i første omgang stengt frem til 26.mars.

Foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner bes om å ta kontakt med styrer, Rune Hoff Johannessen, for å kartlegge behovet for barnehageplass.

Vi må presisere at oppholdstid i barnehagen gjelder den tiden foresatte faktisk er på jobb. Dette innebærer at foreldre som skal benytte barnehagen må holde oss orientert om arbeidstid, levering og henting i barnehagen. Dette bidrar til organisering og planlegging for oss i barnehagen.

På grunn av smittebegrensning, reduserer vi matservering og ber om at barn som skal benytte barnehagen de neste ukene tar med matpakker. Dermed reduserer vi fare for kontaktsmitte. Til vanlig sørger vi for trygg matservering i barnehagen, men i denne perioden må vi ta ekstra hensyn til ansatte, barn og foresatte.

Vi oppjusterer hygienetiltakene i barnehagen, med blant annet hyppigere håndvask og renhold av leker og oppholdsarealer.

Vi minner om at terskelen for å holde barn hjemme ved sykdom i disse tide er svært mye lavere enn ellers. Er du i tvil, ta kontakt med barnehagen før du leverer.

Savner du informasjon eller har spørsmål knyttet til din barnehageplass, ta kontakt med barnehagen over telefon.