Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Regjeringen har nå kommet med en oppdatert liste over hvilke sanfunnsfunksjoner de ansesr som kritiske. Målet er hele veien å ha færrest mulig voksne og barn i barnehagen for å hindre smitte.

Her finner dere en PDF med den nåværende listen: Kristiske samfunnsfunksjoner_2020.03.17

Denne listen kan bli endret underveis, der nye sanfunnsfunksjoner kommer til og andre faller fra. Det er hele tiden nødvendig å holde seg oppdatert. Det kan dere best gjøre på Regjeringen sine nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Det er opprettet en egen e-postadresse (funksjoner@dsb.no) hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å motta eventuelle henvendelser knyttet til listen.