Ukeplan på Sol

Her kan dere lese hva som skjer på Sol uke 34 og 35