Barnehagen har byttet regnskapskontor

Fakturaer for vårhalvåret produseres og sendes ut av MidtVestfold regnskap. Dersom dere ikke mottar fakturaer eller har spørsmål. Ta kontakt med daglig leder i barnehagen