Foreldresamtaler

Vi har samtaler i barnehagen fra uke 9. Hver gruppe har sine egne uker for samtaler med dere. Selv om vi nå har et nytt tilgjengelig kontor, må vi dele på de rommene vi har for samtale.