På tide å søke barnehageplass for barnehageåret 2017 2018

Nå er det på tide å søke barnehageplass for neste barnehageår. Du søker ved å logge deg inn på kommunens felles opptakssystem. Dersom du ønsker plass i vår barnehage er det mest sannsynlig at dere får plass dersom dere velger oss som første prioritet og søker innen fristen som er 1. mars. Søkere med tilknytning til helse har fortrinnsrett i Solvang barnehage, dersom dette fremgår av søknaden

For å søke går du inn på http://sandefjord.kommune.no

Velg fanen "Skole og barnehage" og deretter "søk, endre, si opp Barnehage/SFO"

Logg inn med MinId eller BankId. Fyll gjerne inn fødsels og personnummer til både mor og far, adresse, epsotadresse og telefonnummer til alle foresatte. Dette letter jobben for oss når vi tar kontakt med dere senere