Foreldremøte 9. mars

Jeg vil takke alle foreldre som bidro til at gårsdagens foreldremøte ble en suksess. Det var mange diskusjoner, ulike perspektiver, meninger og betraktininger som kom frem. Tusen takk.