Ukeplan for Liten base

Her kan du lese ukeplanen for uke 18 og 19