Menyer for høsten 2017

Obs, obs!

Endringer på menyene kan skje uten at det endres her inne. Dette kan ha med leveringer, aktiviteter i barnehagen eller sjukdom å gjøre. Tavlen på stor base oppdaters ved frokosttider, så dagens meny kan altids sjekkes der! Meny Uke 35 Meny uke 36 Meny UKe 37 Meny Uke 38