Ukeplan for uke 37 på Liten Base

Vi har fokus på rutiner i barnehagen, for at hverdagene skal bli forutsigbare og trygge for barna