Vinter i barnehagen

Vi opplever at foreldre kjøper og bruker brodder til barna når det er glatt

I en artikkel fra Aftenposten 18.01.2019, advarer fysioterapeut i Larvik kommune mot bruk av brodder på barn.

Det kan hindre barnas naturlige motoriske utvikling og også føre til at man får falsk trygghetsfølelse.

I lek trenger barna å mestre kroppen sin og få føle på ulike forhold. I leken kan brodder også føre til skader blant annet ved aking.

https://www.nrk.no/vestfold/advarer-mot-brodder-til-barn-1.14384041