Årsplan 2019_2020

Vi har nå gjort årsplanen for 2019 - 2020 tilgjengelig. Gå inn på saken og følg linken

Årsplanen består av to deler.

Første del inneholder verdigrunnlag og områder som er faste over et lengre tidsrom.

Del to inneholder mer variabelt innhold.

Denne høsten skal vi gjøre et større arbeid med årsplanen. Vi kommer til å vurdere det helhetlige innholdet, layout, fom, skrivestil og områder.

Del 1 - Årsplan for Solvang barnehage - Personalutgave - 2019 - 2020

Solvang barnehage Årsplan 2019 2020 Del 2 Personal utgave redigert