Velkommen til Solvang barnehage SA

Klikk på bildene for å lese mer

Dette er en informasjonsside for Solvang barnehage SA.

Her kan du finne informasjon om barnehagen, årsplan, bilder,

ukeplaner for basene og annet.

Vi håper at du som har barn i barnehagen, er på jakt etter barnehageplass, er student, eller har interesse for barnehage kan finne nyttige opplysninger på disse sidene

Den siste delen av høsten har det foregått noe byggearbeider i barnehagen. Vi har

fått noen nye utgangsdører, har bygget nytt kontor som også kan brukes til

samtaler og møter.

 

Vi håper at nytt år vil gi oss mange spennende utfordringer og kanskje litt snø....

 

Det nærmer seg tiden for å søke barnehageplass. Bruk kommunens opptakssystem for å

søke plass i Solvang barnehage. De siste årene har vi kun hatt anledning til å tilby plass til

de søkerne som har hatt vår barnehage som 1. prioritet. Ta gjerne kontakt med barnehagen

dersom dere trenger hjelp til å søke.

 

Vi har foreldresamtaler i barnehagen fra uke 9. Dere vil få innkalling til samtale på gruppa deres.

 

Sandefjord 09.01.2017

Rune Hoff Johannessen

daglig leder Solvang barnehage