Styre, S.U. og facebookgruppe

Her finner du informasjon om medlemmer i styret, representanter i barnehagens samarbeidsutvalg og administrator for foreldrenes facebookgruppe