Nye lovreguleringer for barnehagene

Det er innført nulltoleranse mot krenkelser, utestenging og mobbing i barnehagene. Sandefjord kommune har utarbeidet en plan for et godt psykososialt barnehagemiljø