/>

Tilvenning

Det å begynne i barnehagen er en overgang fra å være sammen med mamma, pappa, eller andre, til å bli inkludert i et felleskap med mange barn og voksne. Tilvenningsperioden er en viktig periode som kan ha stor betydning for barnets videre trivsel i barnehagen.

I Solvang barnehage følger vi kommunens Standard for tilvenning.

Vi har også en egen del om tilvenning i  årsplanen vår, del 1 s.25.