Vedtekter 2022

Styret har vedtatt vedtekter etter barnehageloven Endringene innebærer redusert åpningstid for å styrke bemanningen i barnehagen. Opptaktskriterier for barnehageplass er også endret