Årsplan 2018 2019

Årsplan 2018 2019

Personalet har laget en årsplan for arbeidet dette barnehageåret. Denne er svært omfangsrik og detaljert. Personalet og samarbeidsutvalget skal vedta en årsplan til foreldrene og skal gjennom diskusjoner om både form, innhold og presentasjon.

Årsplanen er nå lastet opp på nettsidene våre. Se fanene øverst på siden.

Foreldre vil også få sendt ut små orienteringshefter om noen hovedområder i årsplanen.

2018.06.22 Del 1 - Årsplan for Solvang barnehage - Personalutgave - 20182019

Del 2 - Årsplan for Solvang barnehage - Personal utgave - 20182019 red