Årsplan 2020 2021

Ny årsplan for barnehageåret 2020 2021 er ferdig

Store deler av årsplanen er skrevet på nytt. Samarbeidsutvalget har vært med i prosessen og har vedtatt årsplanen slik den er, uten endringer

Årsplan_Del 1_2020-2023_2020.07.27

Årsplan_Del 2_2020-2021_2020.07.27