Vedtekter 2020

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 16.12.2020