/>

Stor base

På stor base går det 56 barn. Ute har vi felles lekeområder som gjør at vi ser hverandre og blir kjent. Inne er barna delt i to avdelinger.

Stor base

Har to avdelinger med 28 barn. Disse avdelingene har to grupper på 14 barn.

Det er en grunnbemanning på fem ansatte på hver av våre avdelinger for barn mellom tre og fem år.

Alle barnehagelærene har videreutdanning og mange års erfaring.

På stor base er begge gruppene opptatt av lek, vennskap og trivsel.

Vi har stort fokus på foreldresamarbeid