Liten Base

På liten base går det barn i alderen 0-3 år. Vi er 28 barn og 12 ansatte. Omsorg, trygghet, tilknytning, godt foreldresamarbeid og barnets beste står i sentrum for arbeidet vårt.