/>

Liten Base

Liten base ligger vendt ut mot Ekeberg kapell. Vi har en lun og solrik utelekeplass med ulike lekeapparater, sandkasse, en liten haug, noen bærbusker og lekehus. Deler av lekeplassen har asfalt for sykling, ellers er det gress og støtdempende heller. På liten base går det barn i alderen 0-3 år. Vi er 28 barn og 10 ansatte. Vi har assistenter og fagarbeidere med ulik bakgrunn, og fire barnehagelærere, flere med videreutdanning. Barna deles inn i to grupper etter alder: Storebjørn og Veslebjørn. Storebjørn er mye på turer i nærmiljøet, gjennom hele året, mens Veslebjørn er mest på tur i vårhalvåret. Som turområder bruker vi blant annet Ekeberg, Hjertnesskogen, Virikdammen og Briske.
Vi bruker mye tid på tilvenning og på at barna skal bli kjent og trygge i barnehagen. Alle nye barn får en fast kontaktperson i den første tiden i barnehagen. Tilknytning, omsorg, trygghet, og godt foreldresamarbeid står i sentrum for arbeidet vårt. Vi jobber med at barna blir kjent med barnehagens rutiner og dagsrytme. Vi gjør barna oppmerksomme på hva vi gjør, og vi lar barna prøve ut og delta selv, ut fra sine forutsetninger. Dette gjelder for eksempel i håndvask, påkledning og måltider. Vi oppfordrer barna til å prøve selv, samtidig som vi veileder, støtter og hjelper dem. I samarbeid med foreldrene finner vi ut hva hvert enkelt barn trenger, og hvordan vi skal imøtekomme dette på en måte som ivaretar både det enkelte barnets og hele gruppas beste.
Vi legger til rette for at barna får gode rutiner for søvn. Hos oss er det en sovevakt til stede når barna sover. Sovevakten passer på at alle har det bra, noterer barnas sovetid, og tar opp barna etter hvert som de våkner opp.
Utover året jobber vi med et, eller flere prosjekter. I dette arbeidet legger vi vekt på å være nysgjerrig og forske sammen med barna, og å følge barnas initiativ, samtidig som vi gir impulser til lek og utforskning.