Vedtekter 2022

Styret har vedtatt endringer i vedtektene etter barnehageloven. Endringene innebærer redusert åpningstid for å styrke bemanningen i barnehagen. Det er også endring i opptaktskriterier for barnehageplass. Det er ikke foretatt endringer i vedtektene etter samvirkeloven mvh Rune