Solvang barnehage = Mangfold

Våre barn har forskjellige bakgrunn, erfaring, språk. Dette innebærer at våre barn blir vant til å møte mangfold i lek og aktiviteter.

Alle de barna som begynner i vår barnehage kommer fra forskjellige familier med ulike verdier, grenser, tradisjoner, kultur, økonomi, erfaringer  og språk. Hos oss møter barna hverandre for lek og aktiviteter og vi må jobbe kontinuerlig for å fremsnakke at forskjell er en ressurs og er det som kan gjøre samspillet spennende. I arbeidet med barna er det også viktig for oss å verdsette vktigheten av fellesskap og at vi får forståelse for egne og andres grenser.

Sammenheng mellom hjem og barnehage skaper gode forutsetninger for at barna kan oppleve selvtillitt, selvkontroll, føle mestring og ha glede av læring, omsorg, lek og samhandling med barn og voksne.

Barndommen er en verdifull tid i livet og fylles av varierende erfaringer, opplevelser, konflikter og gleder. Det å samarbeide som personal og med foreldrene er viktig for oss. På denne måten kan vi være med på at barn kan kjenne seg som verdifulle, aktive og betydningsfulle.