Knattholmen leirsted - vårt uteområde

Vi reiser til Knattholmen og grillhytta vår med Vestfold taxi to dager pr. uke. Tidlig på høsten og på våren hender det også at barn fra liten base er med.
På Knattholmen opplever vi skog, sjø, knauser, fjell, fisk og båtliv. Vå får også kjenne årstidene på kroppen og vi får erfaring med å kle oss, holde oss varme og være i aktivitet.

Knattholmen leirsted ble tatt i bruk som turområde for barnehagen høsten 2000. De første årene søkte foreldre barna inn på de gruppene som brukte Knattholmen. Barnehagen hadde da noen "utegrupper" og noen "innegrupper"
Da bruken av Knattholmen ble mer permanent fikk alle 3-5 åringene mulighet til å være noe med på Knattholmen.

Det å ha et samarbeid med Knattholmen leirsted er viktig for oss fordi vi opplever at dette området tilfører noe til var barnehage som det er vanskelig å tilby på våre egne uteområder.

På knattholmen må vi jobbe med regler og grenser. Vi er opptatt av sikkerhet og å være trygg.

Vi har i flere år invitert foreldre og foresatte til "åpne" dager på Knattholmen. Da kan hele familien bli med å oppleve området barna bruker.