Vedtekter 2022

Styret har vedtatt endringer i vedtektene etter barnehageloven. Endringene innebærer redusert åpningstid for å styrke bemanningen i barnehagen. Det er også endring i opptaktskriterier for barnehageplass. Det er ikke foretatt endringer i vedtektene etter samvirkeloven mvh Rune

Årsplan 2022 2023

Ny årsplan er endret og fastsatt av samarbeidsutvalget i Solvang barnehage SA Digital utgave av årsplanen finner du i linkene under mvh Rune