Nyhetsarkiv

 • Vigilo

  I desember 2020 tok vi i bruk Vigilo.
  Vigilo er en kommunikasjonsløsning med app og foreldreportal på nett.

 • Tilvenning

  Det å begynne i barnehagen er en overgang fra å være sammen med mamma, pappa, eller andre, til å bli inkludert i et felleskap med mange barn og voksne. Tilvenningsperioden er en viktig periode som kan ha stor betydning for barnets videre trivsel i barnehagen.

 • Mat i Solvang barnehage

  Vi har kokk i 100% stilling som lager mat for oss.
  Vi sørger for et godt variert kosthold for barn og ansatte

 • Nye lovreguleringer for barnehagene

  Det er innført nulltoleranse mot krenkelser, utestenging og mobbing i barnehagene.
  Sandefjord kommune har utarbeidet en plan for et godt psykososialt barnehagemiljø