Årsplan 2023 2024

Samarbeidsutvalget har fastsatt ny årsplan for Solvang barnehage SA. Nytt av året er en foreldreutgave med henvisninger til årsplan del 1 og del 2.