Vedtekter 2023

Årsmøtet og styret har vedtatt endringer i barnehagens vedtekter. Les vedtektene i sin helhet