Velkommen til Solvang barnehage SA

Utvikling - Mangfold - Livsmestring og helse.

Dette er en informasjonsside for Solvang barnehage SA.

Vi håper at du som har barn i barnehagen, er på jakt etter barnehageplass, er student, eller har interesse for barnehage kan finne nyttige opplysninger på disse sidene.


Vi er en foreldreeid barnehage som er medlemmer av IBID (Ideelle barnehager i dialog). Fra 1.10.2020 ble vi medlemmer av Virke ideell og frivillighet.

Barnehagens ansatte har et høyt og sammensatt kompetansenivå.

For å søke plass i Solvang banehage bruk kommunens opptakssystem for å søke.

De siste årene har vi kun hatt anledning til å tilby plass til de søkerne som har hatt vår barnehage som 1. prioritet.

Ta gjerne kontakt med barnehagendersom dere trenger hjelp til å søke.